Japonijos užsienio reikalų ministro padėkos raštas Vytauto Didžiojo universiteto Azijos studijų centrui

2015 m. rugpjūčio 19 d. Japonijos užsienio reikalų ministerija paskelbė šių metų Japonijos užsienio reikalų ministro skiriamo padėkos rašto gavėjus. Lietuvoje šiuo raštu bus apdovanojamas Vytauto Didžiojo universiteto Azijos studijų centras.

Su Japonija susijusius tyrinėjimus vykdantis VDU Azijos studijų centras sulaukė pripažinimo už nuopelnus ne vien dėl savo akademinės ir švietiminės veiklos, bet ir dėl japonų kalbos ir kultūros populiarinimo plačiojoje visuomenėje. Šiuo metu VDU Azijos studijų centras turi sudaręs studentų mainų sutartis su 11 Japonijos universitetų, vykdo įvairią su Japonija susijusią veiklą, tuo stiprindamas Japonijos ir Lietuvos draugystę bei prisidėdamas prie abiejų šalių tarpusavio supratimo skatinimo.

Tikimės, kad šis apdovanojimas dar labiau paskatins japonologijos plėtojimą Lietuvoje bei padės skleisti Japonijos kultūrą tarp Lietuvos žmonių.

Japonijos užsienio reikalų ministerijos tinklapis:
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press3_000115.html (japonų kalba)
http://www.mofa.go.jp/press/release/press3e_000039.html (anglų kalba)