Vizos

2022/7/12
Dėmesio! 

Dėl COVID-19 pandemijos bevizis režimas laikinai sustabdytas.

New! 
Nuo 2022 m. birželio 10 d. bus priimami prašymai dėl vizos išdavimo ir turizmo tikslais.
Prašymą dėl turizmo vizos gali pateikti Lietuvos gyventojai, turintys iš Japonijos kelionių agentūros ar kitų įstaigų gautą "ERFS" sertifikatą (Certificate for Completion of Registration to the Entrants, Returnees Follow-up System (ERFS)).

Keliautojai, norintys gauti turizmo vizas, turi pateikti ambasadai pasą, aplikacijos formą su nuotrauka (https://www.mofa.go.jp/files/000124525.pdf) bei "ERFS" sertifikatą.

Išsamesnę informaciją apie atvykimo ribojimus ir vizų išdavimą rasite Japonijos užsienio reikalų ministerijos internetiniame puslapyje:
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html (anglų kalba) 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html (japonų kalba)
 

Vizų į Japoniją išdavimo tvarka

Japonijos viza yra išduodama prašymo įteikėjui, jeigu jis atitinka visus žemiau išvardintus reikalavimus ir vizos išdavimas laikomas tinkamu.

 1. Prašymo įteikėjas turi galiojantį pasą ir turi teisę grįžtį į šalį, kurios pilietis jis yra, arba kurioje yra jo gyvenamoji vieta.
 2. Visi pateikti dokumentai yra tikri, pilnai užpildyti ir tinkami.
 3. Veiklos, kuriomis bus užsiimama Japonijoje / prašymo įteikėjo civilinis statusas ar padėtis / apsilankymo trukmė atitinka reikalavimus dėl buvimo statuso ir apsilankymo trukmės, nustatytus Imigracijos kontrolės ir pabėgėlio pripažinimo akte. (Vyriausybės įsakymas Nr. 319, 1951 m. toliau vadinamas “Imigracijos kontrolės aktu”)
 4. Prašymo įteikėjas atitinka visus reikalavimus, nustatytus Imigracijos kontrolės akto 1 skirsnio 5 straipsnyje.

Visi asmenys dėl vizų į Japoniją gali kreiptis į ambasados Vizų ir konsulinį skyrių.
Telefonas: +370 5 231 0462
El. paštas: consular@vn.mofa.go.jp 

Konsulinio skyriaus darbo laikas:
9:00 – 12:30 ir 13:30 – 17:00

Nedarbo dienos:

Ambasados nedarbo dienos 

Išsamiau pasiskaityti apie vizas į Japoniją galite Japonijos užsienio reikalų ministerijos interneto puslapyje.
 

JAPONIJOS VIZOS INFORMACIJOS KARŠTOJI LINIJA (24 val. / 7 dienos per savaitę. Tik anglų kalba)

TEL:+370 700 44847


*Ši karštoji linija skirta vizų prašytojams, gyvenantiems Lietuvoje.
*Jeigu Jūs skambinate iš Lietuvos, už skambutį mokėsite kaip už vietinį pokalbį.
*Karštoji linija suteiks Jums tik bendrą informaciją apie Japonijos vizas.
*Karštoji linija nesujungs Jūsų su ambasados vizų skyriumi. Jeigu Jums reikia susisiekti su ambasada dėl prašymo vizos išdavimui, prašom tiesiogiai susisiekti su ambasada darbo valandomis  tel: (+370) 5-231-0462 .
 


▲Top

Informacija apie vizas piliečiams, turintiems Lietuvos Respublikos pasus

Lietuvos piliečiai be vizos gali atvykti ir būti Japonijoje iki 90 dienų šiais tikslais:

turizmas, poilsis, neprofesionalus sportas, giminių lankymas, trumpalaikės studijos, inspekcinės kelionės, dalyvavimas neapmokamose paskaitose ar susitikimuose, dalyvavimas konferencijose, verslo ryšių palaikymas ir kitos panašios veiklos.

Atvykimo į Japoniją metu, migracijos tarnyba pase uždeda spaudą 90 dienų laikotarpiui.

Atvykimo į Japoniją metu asmuo privalo turėti tikslų ir patvirtintą atgalinį arba kelionės į kitą šalį bilietą, taip pat visus kitus privalomus dokumentus, kurie galėtų paliudyti kelionės tikslą (pvz. konferencijos detalės, priimančios organizacijos detalės ir pan.). Keliaujantysis gali būti paprašytas pateikti įrodymų, kad turi pakankamai finansinių išteklių gyventi šalyje viešėjimo laikotarpiu.

Viza Lietuvos Respublikos piliečiams yra privaloma, jei kelionės tikslas yra ilgalaikis gyvenimas, ilgalaikės studijos, savanoriavimas, darbas ar kita apmokama veikla.

▲Top

Dažnai užduodami klausimai

Apie Japonijos nustatytas sąlygas dėl Lietuvos Respublikos bei kitų šalių pasų

K-1. Ar įmanoma atvykti į Japoniją su vaiku, apie kurį yra įrašas tėvų pasuose?

A-1. Taip įmanoma, esant sąlygai, kad paso turėtojas bei asmuo įrašytas keliaujančiojo pase keliauja kartu ir abu turi įgyję Japonijos vizas. (Tačiau šalių, kurios turi sudariusios bevizio režimo sutartis su Japonija, piliečiai, pagal esamas susitarimo sąlygas, neprivalo įgyti vizos prieš atvykdami į Japoniją).

K-2 Kokio amžiaus vaikas jau privalo turėti pasą?

A-2. Japonija neturi tokių specifinių reikalavimų. Asmuo turi atitikti visus šalies keliamus imigracijos reikalavimus. Tačiau paso turėtojas bei asmuo įrašytas pase negali keliauti atskirai, kaip ir nurodyta pirmajame atsakyme. Kai keliaujama atskirai, kiekvienas asmuo privalo turėti pasą. Kita vertus, remiantis Japonijos imigracijos įstatymo 23-uoju skirsniu, vyresni nei 16 metų amžiaus asmenys privalo turėti pasą ar užsieniečio registracijos kortelę.

K-3 Ar vaikas, įrašytas į tėvų pasus, privalo gauti vizą?

A-3. Visi užsienio piliečiai, įskaitant pasuose įrašytus asmenis, privalo gauti tinkamą Japonijos vizą. (Tačiau šalių, kurios turi sudariusios bevizio režimo sutartis su Japonija, piliečiai, pagal esamas susitarimo sąlygas, neprivalo įgyti vizos prieš atvykdami į Japoniją).

K-4. Ar vaikai, įrašyti į kitų nei tėvų (senelių, kitų giminių ar draugų) pasus, gali atvykti į Japoniją?

A-4. Atvykimas į Japoniją yra galimas laikantis visų valstybės reikalavimų.

K-5. Ar Japonija yra nustačiusi specifinius lietuviško paso galiojimo laiko reikalavimus?

A-5. Paso galiojimo laikas neturi būti pasibaigęs atvykstant į Japoniją. Tačiau yra rekomenduojama, kad paso turėtojas atnaujintų savo pasą, jei matoma, kad paso galiojimo laikas baigsis viešnagės Japonijoje metu.

K-6 Kokie yra vizos išdavimo reikalavimai Lietuvos piliečiui?

A-6. Prašome skaityti čia.

▲Top

Vizų kategorijos

Išsamią informaciją apie vizų kategorijas rasite čia.

▲Top

Bevizis režimas

Apie bevizio įvažiavimo į Japoniją tvarką ir reikalavimus rasite čia.

▲Top

Tinkamumo pažymėjimas (Certificate of Eligibility)

Jei asmuo pageidauja dirbti, mokytis ar gyventi Japonijoje, jis iš principo pirmiausia turėtų gauti tinkamumo pažymėjimą, kurį  išduoda Japonijos teisingumo ministerija. Kad gautų tinkamumo pažymėjimą, asmuo turi kreiptis į Japonijoje esantį laiduotoją (darbdavį, sutuoktinį, mokyklą ir pan.), kad laiduotojas kreiptųsi į vietos imigracijos tarnybą ir patvirtintų, kad jis laiduoja už atvykstantį asmenį, ir pateiktų prašymą dėl tinkamumo pažymėjimo išdavimo. Prašymas privalo būti pateiktas laiduotojo Japonijoje, pats asmuo negali kreiptis dėl tinkamumo pažymėjimo.

Yra du būdai gauti tinkamumo pažymėjimą: prašymas dažniausiai yra parašomas per įgaliotinį Japonijoje, artimiausioje įgaliotiniui imigracijos tarnyboje. Kitas būdas yra taikomas tik ypatingais atvejais, kai asmuo, prašantis vizos yra Japonijoje ir rengiasi išvykti iš šalies, kad galėtų gauti vizą.

Prašome įsidėmėti, kad tinkamumo pažymėjimo galiojimo laikas yra 3 mėnesiai, todėl asmuo privalo gauti vizą bei išvykti į Japoniją per 3 mėnesius nuo tinkamumo pažymėjimo išdavimo datos. Jei asmuo neatvyksta į Japoniją iki galiojimo laiko pabaigos, tada naujas tinkamumo pažymėjimas turi būti išduotas prieš rašant prašymą gauti vizą bei prieš kelionę į Japoniją.

▲Top

Paraiška gauti Japonijos vizą

Norėdamas gauti Japonijos vizą, asmuo privalo pateikti prašymą ambasadai arba konsulatui. Laiduotojui Japonijoje nėra suteikiama galimybė pateikti prašymą Japonijoje.

Lietuvoje prašymas turi būti pateiktas Japonijos ambasadai Vilniuje.

Užsienio valstybių piliečiai, norintys gauti vizą, privalo mokėti vizos mokestį. Įprastas vizos mokestis yra apie ¥ 3,000 už vienkartinę vizą, ¥ 6,000 dviejų įvažiavimų arba daugiakartinei vizai, ir ¥ 700 tranzitinei vizai (apmokestinimas vykdomas vietine valiuta). Tais atvejais, kai asmuo prašo vizos iš tos šalies, kuri turi pasirašiusi abipusio bevizio režimo sutartį su Japonija, mokestis būna mažesnis arba pagal sutartį jis yra visai netaikomas.

Dokumentai, būtini pateikiant vizos prašymą:
Šie dokumentai privalo būti pateikti nepaisant kelionės tikslo:

 1. Pasas,
 2. viena 45 mm x 45 mm dydžio dokumentinė nuotrauka, padaryta per pastaruosius 6 mėnesius (Rusijos, NVS šalių ar Gruzijos piliečiams reikia pateikti dvi nuotraukas),
 3. viena oficiali prašymo forma, kurią galima gauti ambasadoje ar konsulate, arba atsisiųsti internetu. (Rusijos, NVS šalių ar Gruzijos piliečiams reikia pateikti dvi vizos prašymo formas), (Pavyzdys )
 4. dokumentai, įrodantys kelionės tikslą.

Prašome pateikti prašymą ambasadai arba konsulatui, kai jau turite šiuos išvardintus dokumentus. Daugiau informacijos apie dokumentus, įrodančius kelionės tikslą, galite rasti Japonijos užsienio reikalų ministerijos interneto puslapyje.

Užsienio valstybių piliečiai, kurie jau turi tinkamumo pažymėjimus, gali pateikti juos vietoj kelionės tikslą įrodančių dokumentų. Tačiau išlieka galimybė, kad asmuo bus paprašytas pateikti daugiau dokumentų.

Visi asmenys dėl vizų į Japoniją gali kreiptis į ambasados Vizų ir konsulinį skyrių.
Telefonas: +370 5 231 0462
El. paštas: consular@vn.mofa.go.jp 

▲Top

Darbo ir atostogų viza

Informaciją apie darbo ir atostogų vizą paskaitykite čia.

▲Top

Pasikeitusios atvykimo į šalį patikros procedūros

Nuo 2007 m. lapkričio 20 d. užsienio šalių piliečiai, atvykę į Japoniją, imigracijos kontrolės procedūrų metu privalo leisti paimti piršto antspaudus bei padaryti veido nuotrauką, kaip apsauginę priemonę prieš teroristinius aktus.

Norintys gauti daugiau informacijos, gali perskaityti Outline of new immigration procedures arba apsilankyti Japonijos imigracijos biuro interneto puslapyje: Immigration Bureau of Japan.

▲Top

Rekomendacija įsigyti užsienio kelionių draudimą

Gerbiamieji keliautojai į Japoniją: Rekomenduojama įsigyti užsienio kelionių draudimą.

 • Turėdami užsienio kelionių draudimą Jūs jausitės saugiai, netgi nelaimingų atsitikimų atveju, todėl, galėsite mėgautis savo kelione.
 • Medicininės išlaidos Japonijoje gali būti labai didelės. Jeigu Jūsų įsigytas kelionės draudimas siūlo pakankamą gydymo išlaidų padengimą, galite gauti gydymą be jokių rūpesčių.
 • Rekomenduojama turėti tokį užsienio kelionių draudimą, kuris suteikia siuntimą į atitinkamą medicinos įstaigą, vertimo paslaugas ir garantuoja apmokėjimą, kad nereikėtų atsiskaityti vietoje. (Mes rekomenduojame prieš kelionę pasitikrinti savo draudimo informaciją. Pvz. Perinatalinė medicinos pagalba, kuri neįtraukta į kelionės draudimą, gali brangiai kainuoti.)

▲Top

Naudingos nuorodos