Viza: Darbo ir atostogų viza

2023/12/15

Paraiškos dėl darbo ir atostogų vizos priimamos ne konkurso būdu. Dokumentai priimami visuomet.
Šios programos dalyviai turi įvažiuoti į Japoniją per 3 mėnesius nuo vizos išdavimo dienos. Prašome suplanuoti dokumentų pateikimo dieną pagal šią taisyklę.

 

Pareiškėjai aptarnaujami pagal išankstinę registraciją. Užsiregistruoti į vizitą galima el. paštu arba telefonu: consular@vn.mofa.go.jp arba tel.: (+370 5) 231 0462.
 

Būtinos sąlygos pareiškėjui

    Reikalavimai pareiškėjui aplikuojančiam dėl darbo ir atostogų vizos:
 
 • Būti Lietuvos piliečiu, gyvenančiu Lietuvos Respublikoje paraiškos dėl darbo ir atostogų vizos pateikimo metu;
 • Pirmiausia ketinančiam atostogauti Japonijoje iki vienerių metų, skaičiuojant nuo atvykimo datos;
 • Būti nuo 18 iki 30 metų imtinai aplikavimo metu dėl darbo ir atostogų vizos išdavimo;
 • Nebūti lydimas vaikų;
 • Nebūti lydimas sutuoktinio, nebent sutuoktinis turi darbo ir atostogų arba kitokią atvykimo į Japoniją vizą;
 • Turėti galiojantį Lietuvos Respublikos pasą, išvykimo ir grįžimo bilietus ar pakankamai lėšų tokių bilietų įsigijimui;
 • Turėti pakankamai lėšų pragyvenimo išlaidoms padengti pradinio apsistojimo Japonijoje metu;
 • Numatyti išvykimą iš Japonijos pasibaigus buvimo laikui;
 • Darbo ir atostogų viza niekada anksčiau nebuvo išduota (išskyrus atvejus, kai darbo ir atostogų viza buvo išduota, tačiau asmuo negalėjo pasinaudoti ja dėl neišvengiamų aplinkybių, bei nauja paraiška vizai gauti pateikiama praėjus ne daugiau kaip 3 mėnesiams nuo originalios darbo ir atostogų vizos galiojimo pabaigos datos);
 • Būti geros sveikatos, nepriekaištingos biografijos, neturėti kriminalinių įrašų;
 • Buvimo laikotarpiu laikytis ir nepažeisti Japonijoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.

Dokumentai

 1. Galiojantis Lietuvos Respublikos pasas;
 2. Viena užpildyta vizos paraiškos forma ; (pavyzdys 
 3. Viena  nuotrauka (35mm x 45mm, daryta ne anksčiau kaip prieš 6 mėn., užklijuota ant vizos paraiškos formos);
 4. CV (Forma );
 5. Išsamus jūsų viešnagės Japonijoje planas (Forma );
 6. Raštiška prašymo pateikimo priežastis darbo ir atostogų vizai gauti, atspausdinta  ant vieno A4 lapo formato, laisva forma;
 7. Dokumentai, įrodantys jog asmens turimos lėšos siekia ne mažiau nei 2200 (US $) Amerikos dolerių (ekvivalentas eurais), arba įrodymas, jog asmuo turi  bilietus pirmyn bei atgal į/iš Japonijos (pateikiami bilietai arba sąskaita, įrodanti bilieto įsigijimą);
 8. Dokumentai įrodantys, kad asmuo turi lėšų sumą eurais ne mažesnę nei ekvivalencija 2000 (US $) Amerikos dolerių kelionės čekiuose arba banko sąskaitos išraše. (Jeigu sutuoktinių pora kartu aplikuoja dėl dviejų darbo ir atostogų vizų išdavimo, tuomet minimalios turimos lėšos kartu turi siekti 3000 (US $) Amerikos dolerių, ekvivalentas eurais).
 
 • 2, 4, 5, 6 punktų dokumentai turi būti pateikti anglų arba japonų kalbomis.
 • Kai kuriais atvejais gali reikėti pateikti daugiau dokumentų.
 • Pateikiami visų dokumentų originalai.
 • Pateikti dokumentai negrąžinami, todėl, jeigu jums reikalingi originalūs dokumentai, prašome pateikti originalą kartu su jo kopija.

Paraiškų teikimo procedūra

    Paraiškos turi būti pateikiamos asmeniškai ir aplikantas gali būti kviečiamas pokalbiui. Darbo ir atostogų vizos nagrinėjimo ir išdavimo procedūra užtruks mažiausiai 5 darbo dienas. Skubos tvarka ši viza neišduodama.
 

Kita informacija

 • Viena iš įsidarbinimo sąlygų Japonijoje – turėti galiojantį sveikatos draudimą, rekomenduojama jį įsigyti prieš išvykstant iš Lietuvos. Įdarbinimo laikotarpis Japonijoje paprastai nėra pakankamai ilgas, kad būtų galima pasinaudoti darbdavio ar įmonės darbuotojams siūloma draudimo schema. Detaliau apie draudimą prašome pasižiūrėti nuorodoje „Guide to Living in Japan“.
 
 • Per 14 dienų nuo apsigyvenimo Japonijoje, darbo ir atostogų programos dalyviai privalo kreiptis dėl gyventojo registracijos į artimiausią vietinę valdžios įstaigą (detalesnė informacija ) ir užsiregistruoti dėl nacionalinio sveikatos draudimo. (Draudimo mokestis apie 3,500 JPY mėnesiui, priklausomai nuo vietinės valdžios.)
 
 • Dalyviams negalima įsitraukti į tokias veiklas, kurios prieštarauja darbo ir atostogų schemos politikai ir gali paveikti visuomenės moralę.
 
 • Darbo centrai ( Hello Work) ir užsieniečių įdarbinimo centrai Tokijuje, Osakoje ir Nagojoje teikia pagalbą darbo ieškantiems asmenims Japonijoje. Šie paminėti užsieniečių įdarbinimo centrai ir kai kurie darbo centrai teikia pagalbą anglų kalba. Daugiau informacijos rasite šiose nuorodose:

           ► Įdarbinimo politika užsienio darbuotojams (anglų kalba / japonų kalba)          
       
 • Darbo ir atostogų viza yra vienkartinė. Tačiau jei darbo ir atostogų programos dalyvis dėl kokios nors priežasties turi išvykti iš Japonijos ir nori grįžti į Japoniją per jam suteiktą vienerių metų buvimo Japonijoje laikotarpį, jis gali išvykti iš Japonijos su specialiu pakartotinio įvažiavimo leidimu ("Special Re-entry Permit"detalesnė informacija).
 
 • Tiems, kuriems bus suteikta ši viza, bus išduodamas klausimynas (Forma (Word formatas)). Pasibaigus jūsų darbo ir atostogų programai Japonijoje ir sugrįžus į Lietuvą, prašome užpildyti šį klausimyną ir išsiųsti jį atgal elektroniniu paštu (adresas: consular@vn.mofa.go.jp) arba pateikti Japonijos ambasadai Lietuvoje.

Jūsų dėmesiui

 • Darbo ir atostogų programa yra skirta tarptautinio bendradarbiavimo skatinimui ir draugiškų santykių stiprinimui tarp Japonijos ir šalies partnerės/regiono  suteikiant jaunimui galimybes  pagilinti žinias ir supratimą apie kitą šalį partnerę/ regioną.
 
 • Darbo ir atostogų programos dalyviams yra leidžiama dirbti tam tikrą laiką jų buvimo laikotarpiu,  siekiant padengti kelionių fondų, skirtų kelionėms ir buvimui šalyse partnerėse / regionuose, išlaidas.
 
 • Ši programa neskirta tiems asmenims, kurių pagrindinis tikslas yra darbas arba studijos. Pagrindinis pateikėjo tikslas turi būti „atostogavimas“ Japonijoje.
 
 • Asmenys, kurių pagrindinis tikslas yra darbas arba studijos, negali kreiptis dėl šios vizos.
 
 • Be to, darbo ir atostogų programos dalyviams griežtai draudžiama dirbti baruose, kabaretuose, naktiniuose klubuose ir panašiose vietose, kurios gali paveikti visuomenės moralę.
 
 • Prašome kreiptis dėl šios vizos tik gerai susipažinus su šios schemos tikslu.

Related Information