Ambasadoriaus laiškas

2022/9/28

Trijų jūrų iniciatyvos viršūnių susitikimas ir Verslo forumas

©Latvijos ambasadoriaus nuotr.

    Balandžio 11 d. Vilniuje vyko devintasis Trijų jūrų iniciatyvos viršūnių susitikimas. Jame video pranešimą padarė ir Japonijos užsienio reikalų ministrė Yōko Kamikawa.

    Čia Japonija tapo ketvirtąja strategine partnere po JAV, Europos Komisijos ir Vokietijos. Norime išsakyti nuoširdžią pagarbą ir padėką šį susitikimą pirmininkavusiam Lietuvos Respublikos Prezidentui G. Nausėdai už jo stiprią lyderystę, taip pat už Trijų jūrų iniciatyvą atsakingiems ir jį rengusiems pareigūnams, tarp jų ir Prezidento patarėjai užsienio reikalams Daliai Tamošiūnienei, Užsienio reikalų ministerijos ambasadoriui Trijų jūrų iniciatyvai ir junglumui Gediminui Varvuoliui, už jų milžiniškas pastangas per paskutinius kelis mėnesius, taip pat paramą bei aiškius patarimus suteiktus Japonijai. Be to, noriu išreikšti didžiulę padėką trylikai šios iniciatyvos šalių-narių, kurios sutiko su Japonijos kaip strateginės partnerės įtraukimu.

    Be JAV, kuri prisijungė prie Trijų jūrų iniciatyvos kai ši tik buvo sukurta, Japoniją galima laikyti pirmąja strategine partnere ne iš Europos Sąjungos. Tai, kad Japonijos prisijungimas įvyko Lietuvoje, su kuria Japonija prieš dvejus metus įtvirtino strateginę partnerystę, yra labai reikšminga. Esame pasiryžę pasinaudoti šia proga ir stengtis iškelti abiejų šalių santykius į dar aukštesnį lygį.

    Tuo pat metu, Japonijos Ministras Pirmininkas Kishida su penktuoju oficialiu vizitu lankėsi JAV. Viršūnių susitikimo su JAV Prezidentu Bidenu metu buvo pasiektas reikšmingiausias istorijoje JAV ir Japonijos partnerystės ir bendradarbiavimo Indijos ir Ramiojo vandenynų regione sustiprinimas. Ministras Pirmininkas Kishida teigė, kad Japonija kartu su JAV yra pasiryžusi imtis stiprios lyderystės, kuri atkurtų teisėtą pasaulio tvarką, įskaitant ir paramą Ukrainai. Kai šis istorinis pareiškimas apie Japonijos ir JAV santykius vyko Vašingtone, tuo metu Europos rytiniame krašte vykusiame ES ir Ukrainos paramai be galo svarbiame Trijų jūrų iniciatyvos susitikime Japonija, kaip ir JAV, tapo strategine partnere būtent čia, Vilniuje. Kaip Japonijos ambasadorius jaučiu istorinę šio įvykio reikšmę.

    Verslo forume, į kurį susirinko daug daugiau nei planuota dalyvių, Japonijos vyriausybei atstovavo JBIC vykdomasis direktorius Tanimoto Masayuki ir Ekonomikos ir pramonės ministerijos sekretorius Sugiura Masatoshi. Jie dalyvavo finansavimo ir Ukrainos atstatymo grupės diskusijose, kur su kitais dalyviais apsikeitė svarbiomis nuomonėmis apie tai, kaip konkrečiai Japonija, kaip nauja strateginė partnerė, planuoja bendradarbiauti su Trijų jūrų iniciatyva, ir kaip tuo pasinaudodama galėtų remti Ukrainą. Verslo forume aktyviai dalyvavo ir JETRO bei kiti Japonijos įmonių atstovai, atkreipdami dėmesį į Japonijos įsitraukimą. Pasinaudodamas proga noriu išreiškti padėką JBIC, Ekonomikos ir pramonės ministerijai, JETRO ir visiems kitiems Japonijos įmonių nariams, dalyvavusiems šiame forume. Nuoširdžiai jums dėkoju.

©Latvijos ambasadoriaus nuotr.

Japonijos ambasadoriaus T. OZAKI kreipimasis po buvusio Japonijos Ministro Pirmininko Shinzo Abe valstybinių laidotuvių

Vakar, rugsėjo 27 d., Tokijuje įvyko iškilmingos valstybinės buvusio Japonijos Ministro Pirmininko Shinzo Abe laidotuvės, kuriose dalyvavo apie 700 atstovų ne tik iš Japonijos bet ir iš 218 užsienio šalių, regionų, tarptautinių organizacijų ir kt. Lietuvos Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė nukeliavo ilgą kelią į Japoniją dalyvauti laidotuvėse. Japonijos Vyriausybės vardu norėčiau išreikšti mūsų nuoširdžią padėką.

Netikėta žinia apie buvusio Ministro Pirmininko Sh. Abe mirtį liepos 8 d. buvo sutikta šiltomis užuojautomis iš Lietuvos Respublikos Prezidento G. Nausėdos, Lietuvos Vyriausybės ir Seimo atstovų bei su Japonija glaudžius ryšius palaikančių draugų. Japonijos ambasadoje Lietuvoje apsilankė Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė, Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Japonija grupės pirmininkas A. Valinskas bei daugelis žmonių, kurie išreiškė užuojautą ir atnešė gėlių. Visa ši mums parodyta šiluma ir užuojauta dar kartą įrodė ryšių ir draugystės tvirtumą tarp Japonijos ir Lietuvos. Japonijos Vyriausybės vardu norėčiau pasinaudoti šia proga ir dar kartą Jums padėkoti.

Buvęs Japonijos Ministras Pirmininkas Shinzo Abe ministro pirmininko pareigas ėjo aštuonerius metus ir aštuonis mėnesius – ilgiausią laikotarpį šalies konstitucinėje istorijoje. Ministras Pirmininkas Sh. Abe demonstravo išskirtinius vadovavimo ir administracinius gebėjimus. Jo tikslas buvo taika ir stabilumas Japonijoje bei pasaulyje. 2018 m. sausio mėn., būdamas Ministru Pirmininku, Sh. Abe lankėsi Lietuvoje minint istorinį Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 100-metį, susitiko su tuometine Prezidente D. Grybauskaite ir tuometiniu Ministru Pirmininku S. Skverneliu. Susitikimų metu buvo patvirtinti mūsų ilgalaikiai ryšiai puoselėjant Chiune Sugiharos atminimą ir bendros vertybės, tokios kaip demokratija ir žmogaus teisės, buvo susitarta toliau skatinti investicijas ir ekonominius mainus bei bendradarbiavimą tarp dviejų šalių mokslo ir technologijų, medicinos srityse, taip pat ir gyvybės mokslus ir Fintech. Šalių bendradarbiavimas yra nuolat stiprinamas ir plečiamas į įvairias sritis, tarp jų ir memorandumų tarp Vyriausybių institucijų pasirašymą, skatinančių bendradarbiavimą mokslo ir technologijų, sveikatos ir energetikos srityse, darbo atostogų sistemą, JETRO ekonominių misijų organizavimą ir mokestinių sutarčių įsigaliojimą.

O šiais metais, vykstant neįtikėtinai katastrofai dėl Rusijos invazijos į Ukrainą, pasaulio pokario sistema, pagrįsta demokratija, susiduria su didele krize. Tokiomis aplinkybėmis Japonijos ambasada, vykdydama buvusio Ministro Pirmininko Sh. Abe valią, šiuos šimtmečio metus priims kaip galimybę toliau stiprinti draugystės ir bendradarbiavimo ryšius su Lietuva.

Tikimės Jūsų supratimo, palaikymo ir paramos. Labai ačiū už Jūsų bendradarbiavimą.

Japonijos ambasadorius Lietuvoje
OZAKI Tetsu

Ambasadoriaus laiškas

OZAKI Tetsu
Mieli Lietuvos žmonės ir japonai, gyvenantys Lietuvoje,
 
Esu OZAKI Tetsu, Japonijos ambasadorius Lietuvoje.
Atvykau į Lietuvą pirmą kartą, tačiau jau daug ką apie ją sužinojau. Man padarė ypač didelį įspūdį aplinka, kurioje žmonės laisvai diskutuoja, tvirtai reiškia savo nuomonę bei turi gilius įsitikinimus apie tokius svarbus dalykus kaip tautos identitetas, jos istorija bei vertybės: Kas yra valstybė? Kas yra tauta? Kas yra religija ir kultūra?
 
Japonija siekia kurti draugystės ir visapusiško bendradarbiavimo ryšius su Lietuva, kaip partnere besidalinančia tomis pačiomis pagrindinėmis vertybėmis. Šių metų liepos mėn. Japonijos užsienio reikalų ministras MOTEGI Toshimitsu apsilankė Lietuvoje. Tai buvo pirmasis Japonijos užsienio reikalų ministro vizitas po 15 metų pertraukos. Vizito metu jis susitiko su Lietuvos Ministre Pirmininke Ingrida Šimonyte bei Lietuvos užsienio reikalų ministru Gabrieliumi Landsbergiu. Jie sutarė dar labiau sustiprinti abiejų šalių bendradarbiavimą įvairiose srityse, tokiose kaip politika, ekonomika, kultūra, pasinaudojant kitų metų Lietuvos – Japonijos draugystės šimtmečio proga.
 
Naujasis Japonijos Ministras Pirmininkas KISHIDA Fumio dar kartą patvirtino Japonijos ryžtingą poziciją saugoti universalias vertybes - laisvę, demokratiją, pagarbą žmogaus teisėms bei teisės viršenybę, toliau skatinti bendradarbiavimą su užsienio šalimis. Aš pats ketinu daugiau sužinoti apie minėtą lietuvių tvirta nuomone pagrįstą kasdienybę ir stengsiuosi vystyti bei stiprinti draugystės ryšius tarp Lietuvos ir Japonijos.
 
Lietuvos Respublikos Seimas buvo paskelbęs 2020 metus „Chiune Sugiharos metais“, kai sukako 120 metų nuo Chiune Sugiharos gimimo bei 80 metų nuo „Gyvybės vizų“ išdavimo. Lietuvoje vyko įvairūs tai datai paminėti skirti renginiai. Lietuvos žmonių pastangų dėka Kaune veikusio Japonijos konsulato Vice konsulo Chiune Sugiharos veiklos ir asmenybės istorinė reikšmė tampa plačiai žinoma. Norėčiau prisidėti prie šios asmenybės atminimo puoselėjimo, kaip svarbaus Lietuvą ir Japoniją jungiančio istorinės atminties ryšio.
 
Dar nesimato koronaviruso pandemijos sukeltos bangos atoslūgio, bet nepaisant to, aš pasistengsiu susitikti su kuo daugiau žmonių ir kartu su ambasados kolektyvu iš visos širdies ir visomis pastangomis vykdysiu Japonijos ambasadoriaus Lietuvai pareigas. Tikiuosi Jūsų malonaus bendradarbiavimo.

2021 m. spalio mėn.