Vytautui Dumčiui skiriamas „Tekančios saulės ordino su aukso ir sidabro spinduliais” apdovanojimas

2016/12/22

2016 m. rudenį paskirto ordino užsieniečiams įteikimo ceremonijaGruodžio 13 d. Klaipėdos Prano Domšaičio galerijoje vyko Tekančios saulės ordino su saulės ir sidabro spinduliais įteikimo Vytautui Dumčiui ceremonija. Ordiną ir jo diplomą įteikė Japonijos ambasadorius Toyoei Shigeeda. Renginyje sveikinimo kalbą sakė Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas bei 2015 m. Japonijos ordiną gavęs Lietuvos-Japonijos draugystės asociacijos prezidentas Rimantas Vaitkus. Ordinas Vytautui Dumčiui įteiktas už jo nuopelnus skleidžiant japonų kalbą Lietuvoje, plėtojant studijas apie Japoniją bei skatinant tarpusavio supratimą tarp Japonijos ir Lietuvos. Tikimės, kad šis apdovanojimas dar labiau puoselės abiejų valstybių tarpusavio santykius.

Vytautui Dumčiui skiriamas „Tekančios saulės ordino su aukso ir sidabro spinduliais” apdovanojimas


2016 m. lapkričio 3 d. Japonijos vyriausybė paskelbė, kad Vytautui Dumčiui bus įteiktas „Tekančios saulės ordinas su aukso ir sidabro spinduliais” (angl. The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays) už jo nuopelnus skleidžiant japonų kalbą Lietuvoje, plėtojant studijas apie Japoniją bei skatinant tarpusavio supratimą tarp Japonijos ir Lietuvos.


Šio ordino apdovanojimo detalės:

1. Ordino gavėjo vardas, pavardė / pareigos
Vytautas DUMČIUS (52 m.) (Gyvenimo aprašymas prisegtas)
Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos direktorius

2. Nuopelnų aprašymas:

(1) Pastangos skleidžiant japonų kalbą Lietuvoje.

Vytautas Dumčius Klaipėdos universiteto Orientalistikos centre penkerius metus dėstė japonų kalbą, yra straipsnių apie japonų kalbą ir jos mokymą autorius. Vienas iš tokių darbų – 2000 m. išleistas konferencijos pranešimas apie tai, kaip neiškraipant japonų kalbos žodžių tarimo juos užrašyti lietuviškai – tai prisidėjo prie japonų kalbos sisteminės rašybos lietuvių kalba kūrimo ir japonų kalbos sklaidos Lietuvoje. Be to, V.Dumčius prisidėjo leidžiant žurnalą „Kaligrafijos sąsiuviniai“, kur nuo pradmenų iki praktinių užsiėmimų publikavo straipsnius apie japonų kaligrafiją ir supažindino lietuvius su japoniškos kaligrafijos grožiu. V. Dumčius taip pat prisidėjo prie Vilniaus universiteto bei Vytauto Didžiojo universiteto rengiamų šnekamosios japonų kalbos konkursų įgyvendinimo ir buvo jų vertinimo komisijos nariu.

(2) Japonų eilėraščių haiku sklaida Lietuvoje.

Vytautas Dumčius iš japonų kalbos į lietuvių išvertė klasikinės japonų poezijos „Šimto japonų poetų eilės“ rinkinį bei daugybę kitų japonų lyrikos žanrų, tokių kaip tanka ir haiku, kūrinių ir tarp lietuvių skleidė haiku žavesį. Be to, V. Dumčius vaidino svarbų vaidmenį populiarinant haiku ir jo tradicijas šalyje – jis prisidėjo organizuojant nacionalinius haiku konkursus ir tokiu būdu visoje Lietuvoje plėtė haiku besidominčių vaikų ir suaugusiųjų bendruomenę.

(3) Draugiškų santykių tarp Japonijos ir Lietuvos skatinimas.

Dalyvaudamas įvairiose televizijos bei radijo laidose, Vytautas Dumčius prisidėjo skleidžiant informaciją apie Klaipėdos ir Japonijos Kudži miestų partnerių bendradarbiavimą bei pristatant Japonijos kultūrą visoje Lietuvoje. Be to, V. Dumčius Klaipėdos universiteto Orientalistikos centre 19 metų dėstė apie Japonijos kultūrą, literatūrą ir istoriją bei rašė įvairius Japonijos kultūrą pristatančius straipsnius. Jis taip pat padėjo iš Japonijos į Lietuvą atvykstantiems akademikams ir kitiems tyrinėtojams ir taip prisidėjo prie abiejų valstybių akademinių mainų. V. Dumčius savo patarimais padėjo organizuoti su Japonijos kultūra susijusius renginius įvairiose Lietuvos vietose, taip pat juose dalyvaudavo ir rengdavo pranešimus bei dirbtuves, kurių metu supažindindavo su Japonijos kultūra. Iškart po 2011 m. įvykusio Didžiojo Rytų Japonijos žemės drebėjimo V. Dumčius Klaipėdos mokyklose organizavo tūkstančių popierinių gervių lankstymo akciją, jos metu mokinių išlankstytos gervės buvo kabinamos ant mieste augančių sakurų šakų, o vėliau Klaipėdoje organizavo fotografijų parodą, skirtą parodyti, kaip žemės drebėjimo paveiktos vietovės atsigauna po nelaimės.