Kęstučiui Ptakauskui skiriamas „Tekančios saulės ordino su sidabro spinduliais” apdovanojimas

2017/7/2

2017 m. pavasarį paskirto ordino užsieniečiams įteikimo ceremonija


Birželio 30 d. Alytaus miesto teatre vyko Tekančios saulės ordino su sidabro spinduliais įteikimo Kęstučiui Ptakauskui ceremonija. Ordiną ir jo diplomą įteikė Japonijos ambasadorius Toyoei Shigeeda. Renginyje dalyvavo Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius, Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas, Alytaus miesto tarybos nariai ir daug kitų svečių. Šis ordinas Kęstučiui Ptakauskui įteiktas už jo indėlį skleidžiant Japonijos kultūrą per bonsai meną Lietuvoje. Taip pat K. Ptakauskas buvo išrinktas į Alytaus miesto savivaldybės tarybą. Jis įdėjo daug pastangų užmezgant draugiškus santykius tarp Japonijos ir Lietuvos. Tikimės, kad šis apdovanojimas dar labiau puoselės abiejų valstybių tarpusavio santykius.

Kęstučiui Ptakauskui skiriamas „Tekančios saulės ordino su sidabro spinduliais” apdovanojimas


2017 m. balandžio 29 d. Japonijos vyriausybė paskelbė, kad Kęstučiui Ptakauskui bus įteiktas „Tekančios saulės ordinas su sidabro spinduliais” (angl. Order of the Rising Sun, Silver Rays) už jo nuopelnus skleidžiant japonišką kultūrą per bonsai meną Lietuvoje.

Šio ordino apdovanojimo detalės:

1.Ordino gavėjo vardas, pavardė / pareigos
  Kęstutis Ptakauskas (59 m.) (Gyvenimo aprašymas prisegtas)(CV
  VšĮ “Bonsai studija” direktorius
  Lietuvos Bonsai asociacijos prezidentas

2.Nuopelnų aprašymas:
(1)Indėlis skleidžiant Japonijos kultūrą per bonsai meną Lietuvoje.
 Kęstutis Ptakauskas įkūrė viešąją įstaigą “Bonsai studija” siekiant organizuoti japoniškos kultūros renginius bei surengė bonsai ir suiseki parodų. Pastaruoju metu K. Ptakauskas organizavo didelio masto tarptautinius renginius, tokius kaip Europos Bonsai Asociacijos (EBA) ir Europos Suiseki Asociacijos (ESA) kongresą (2015 m. Vilniuje) bei Pasaulio bonsai ir suiseki kongresą (2016 m. Alytuje), kurių metu vyko daugybė įvairių su Japonijos kultūra susijusių renginių. Šia savo veikla K. Ptakauskas prisidėjo propaguojant japonišką kultūrą ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. 2016 m. jis išleido knygą “Ryto rasos sodas”, kurioje pristatė tokius Japonijos kultūros elementus kaip dzen sodai, arbatos ceremonija, papročiai, bonsai menas ir estetika ir kt.
(2)Nuopelnai kuriant japoniškus sodus Lietuvoje.
 2002 m. K. Ptakauskas įkūrė “Ryto rasos sodą” savo namų kieme – tai buvo pirmasis japoniško stiliaus sodas Lietuvoje. 2006 m. jame atidarė bonsai muziejų bei prisidėjo kuriant japoniškus sodus ir skleidžiant jų žavesį kitose Lietuvos vietose bei užsienyje. Be to, K. Ptakauskas daug dėmesio skiria ir sakurų sodinimui, pavyzdžiui, jis padėjo įkurti Chiune Sugihara sakurų sodą Vilniuje ir taip skatino supratimą apie Japoniją.
(3)Draugiškų santykių tarp Japonijos ir Lietuvos skatinimas.
 2015 m. K. Ptakauskas buvo išrinktas į Alytaus miesto savivaldybės tarybą. Kviesdamas verslo atstovus iš Japonijos bei supažindindamas juos su Alytaus pramone bei lankytinomis vietomis, jis aktyviai prisideda prie santykių su Japonija stiprinimo. Draugiškų ryšių su Japonija idėja yra palaikoma ir Alytaus valdžios – 2016 m. rugsėjo mėnesį šiame mieste lankėsi oficiali Kanagavos prefektūroje esančio Hiratsukos miesto delegacija ir užmezgė draugiškus santykius siekiant pradėti miestų partnerystę.