Logotipo, skirto pažymėti Čiunės Sugiharos „Gyvybės vizų“ išdavimo 80 metų sukaktį, naudojimo taisyklės

2020/1/10
Čiunės Sugiharos „Gyvybės vizų“ išdavimo 80 metų sukaktis (2020 m.).

Čiunė Sugihara yra vienas iš svarbiausių draugiškų santykių saitų, jungiančių Lietuvą ir Japoniją. 1940 m. Japonijos vice-konsulas Čiunė Sugihara išdavė tranzitines vizas žydų tautybės žmonėms, kurie bėgdami nuo nacių susirinko prie Kaune buvusio Japonijos konsulato. Nuo šių įvykių 2020-aisiais metais sukanka 80 metų. Siekiant paminėti daugybę žydų gyvybių išgelbėjusio Čiunės Sugiharos žygdarbį ir linkint tolimesnės Japonijos ir Lietuvos santykių plėtros, Japonijos ambasada Lietuvoje išrinko logotipą, skirtą pažymėti Čiunės Sugiharos „Gyvybės vizų“ išdavimo 80 metų sukaktį.

Organizacijos, kurios 2020 metais Lietuvoje organizuoja kultūrinius ar akademinius renginius, aiškiai susijusius su Japonija, o ypač su Čiune Sugihara, gali aplikuoti dėl Čiunės Sugiharos „Gyvybės vizų“ išdavimo 80 m. sukakties logotipo naudojimo. Prašome atidžiai perskaityti apačioje esančias logotipo naudojimo taisykles ir atsiųsti užpildytą paraiškos formą Japonijos ambasadai Lietuvoje el.paštu culture@vn.mofa.go.jp. Apsvarsčius pateiktą paraišką, susisieksime su aplikuojančiąja organizacija.

Leidimas naudoti šį logotipą nesuteikia finansinės paramos ar palaikymo iš Japonijos ambasados. Gavus iš ambasados leidimą, logotipą bus galima naudoti organizuojamų renginių reklaminiuose plakatuose, bukletuose, internetiniame tinklalapyje, skrajutėse, baneriuose ir pan. Informacija apie organizuojamus renginius taip pat galėsime pasidalinti Japonijos ambasados Facebook paskyroje.

Logotipo naudojimo taisyklės

Organizatoriai, prašantys leidimo naudoti sukakties logotipą, turėtų ambasadai pateikti specialią paraiškos formą. Renginiai, atitinkantys žemiau nurodytus kriterijus, gali gauti leidimą logotipo naudojimui:

 1. Renginys - kultūrinis arba akademinis;
 2. Iš principo renginys bus įgyvendinamas Lietuvoje;
 3. Renginys bus konkrečiai susijęs su Japonija (pvz. Japonijos menininkų dalyvavimas, tema siejama su Japonija, Japonijos ir Lietuvos tarpusavio supratimą ir kultūrinius mainus skatinantis renginys, renginys susijęs su Čiune Sugihara ir pan. Koncerto atveju tarp atliekamų muzikos kūrinių didžiąją dalį užima japonų autorių kūriniai ir tt.);
 4. Renginys vyks 2020 metais;
 5. Renginys nepažeis jokių Japonijos ar Lietuvos įstatymų;
 6. Renginys neturės neigiamos įtakos draugiškiems Japonijos ir Lietuvos santykiams ir nepažeis visuomenės moralės;
 7. Renginys neturi būti labai politinis ar religinis;
 8. Renginys neturi būti organizuojamas organizacijos, turinčios abejotiną kompetenciją projektų valdymo srityje;
 9. Renginys neturi būti skirtas vien tik pelno siekimo tikslais ar mažai dominantis visuomenę;
 10. Logotipas neturi būti naudojamas komerciniais tikslais, dizainas ar logotipo spalva nekeičiami;
 11. Paraiška teikiama likus ne mažiau kaip 2 mėn. iki numatomo renginio datos, o jo įgyvendinimas yra patvirtintas. Ambasada turi būti informuota, jeigu renginys atidedamas ar atšaukiamas;
 12. Ambasadai turi būti pateikta teisinga informacija. Reikalui esant, turi būti pateikta papildoma informacija;
 13. Japonijos ambasada Lietuvoje neatsako už renginį ar jo išlaidas. Leidimas naudotis logotipu nenumato finansinės paramos ar palaikymo iš ambasados pusės;
 14. Prieš renginį ambasada turi būti informuota apie esminius renginio tikslo/turinio ar logotipo naudojimo būdo pakeitimus. Atsižvelgiant į pakeitimo priežastį, patvirtinimas gali būti atšauktas;
 15. Per du mėnesius nuo renginio pabaigos organizatoriai pateikia ataskaitą (laisva forma), kurioje nurodomas renginio planas, dalyvių skaičius ir konkretūs pasiekimai draugiškų santykių plėtojime tarp Japonijos ir Lietuvos.

Tuo atveju, jeigu renginys neatitinka viršuje aprašytų taisyklių arba jei išaiškėja, kad šių taisyklių yra nesilaikoma, ambasada turi teisę panaikinti logotipo naudojimo leidimą.
Jei pageidaujate naudoti logotipą savo organizuojamiems renginiams, kviečiame kreiptis į Japonijos ambasadą su užpildyta paraiškos forma (tik anglų kalba), kurią prašome siųsti ambasados el.pašto adresu: culture@vn.mofa.go.jp.
 
Paraiškos formą galite atsisiųsti čia.