Didysis Rytų Japonijos žemės drebėjimas

2018/4/17

Informacija apie piniginių aukų nukentėjusiems nuo Didžiojo Rytų Japonijos žemės drebėjimo priėmimą

Japonijos ambasada iki šiol gautą paramą pervedė tiesiogiai Japonijos Raudonojo Kryžiaus draugijai. Japonijos Raudonojo Kryžiaus draugija ir Japonijos Vyriausybė gautas aukas perveda į aukų paskirstymo komitetą, sudarytą prie nukentėjusių vietovių savivaldybių, kuris gautas lėšas paskirsto nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo.

Pratęstas paramos priėmimo per Japonijos ambasadą laikotarpis


Pinigus galite aukoti juos pervesdami į žemiau nurodytą Japonijos ambasados banko sąskaitą arba tiesiogiai įteikdami Japonijos ambasados konsuliniam skyriui.
Paramos priėmimo per banką arba tiesiogiai per konsulinį skyrių laikotarpis pratęstas iki 2019 m. kovo 31 dienos.
Visos Japonijos ambasados surinktos aukos bus pervestos Japonijos Raudonojo Kryžiaus draugijai.

 Banko sąskaitos pavadinimas: JAPONIJOS AMBASADA
 Įm.k. 1036822806
 Banko sąskaitos numeris: LT58 7044 0600 0769 2900
 Banko pavadinimas: AB SEB BANKAS
 Valiuta: Euras
 (Atlikdami banko pavedimą, pastabų laukelyje nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą)

Kiti paramos priėmimo būdai


Kadangi yra galimybė aukas pervesti per Japonijos vyriausybę arba tiesiogiai Japonijos Raudonojo Kryžiaus draugijai, prašome apie tai informacijos ieškoti Japonijos Vyriausybės arba Japonijos Raudonojo Kryžiaus draugijos interneto puslapiuose.

Pranešimai

Ministro pirmininko Naoto Kan pranešimai

Japonija: Kelias į atsigavimą ir atgimimą
Kizuna - Draugystės ryšiai -
Dėl iš užsienio gautos pagalbos (vertimas į lietuvių kalbą)

 

Lietuvos Respublikos prezidentė pasirašė Japonijos ambasados užuojautų knygoje

2011 m. kovo mėn. 17d. Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė atvyko į Japonijos ambasadą Vilniuje ir pasirašė žuojautų knygoje išreikšdama gilią užuojautą visiems nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo sukeltų pasekmių Tohoku – Ramiajame Vandenyne.

Žemiau pateikiamas prezidentės pareikštos užuojautos tekstas:

„Mes jaučiame Jūsų skausmą ir palaikome Jūsų viltį. Visų Lietuvos žmonių vardu reiškiu nuoširdžią užuojautą ir tvirtai tikiu, kad drąsūs Japonijos žmonės įveiks tragiškas stichinės katastrofos pasekmes. Lietuva kaip ir visas pasaulis užjaučia ir palaiko Japonijos tautą“.
  

Jo Didenybės Imperatoriaus kreipimasis

Imperatoriaus rūmų agentūros interneto puslapis (anglų kalba) (vertimas į lietuvių kalbą)

 

Ambasadorės laiškas

Lietuvos žmonėms,

Kai tik buvo paskelbta apie galingą 9 balų stiprumo žemės drebėjimo ir cunamio bangos sukrėstą Japoniją, mes sulaukėme daugybės žinučių, laiškų reiškiančių nuoširdžiausią užuojautą, palaikymą bei paramą iš Lietuvos žmonių, o taip pat iš Jos Ekscelencijos Lietuvos Prezidentės ponios Dalios Grybauskaitės, Jos Ekscelencijos Seimo Pirmininkės ponios Irenos Degutienės, Jo Ekscelencijos Ministro Pirmininko pono Andriaus Kubiliaus. Daugybė užuojautos žvakučių ir gėlių aukoms Japonijoje pagerbti buvo padėta prie Japonijos ambasados.

Savo tautos vardu norėčiau išreikšti nuoširdžiausią dėkingumą ir pagarbą visiems Lietuvos žmonėms.
 

Japonijos ambasadorė Lietuvos Respublikai

Miyoko Akashi

 

Seimo pirmininkės Irenos Degutienės užuojautos vizitas Japonijos ambasadoje Vilniuje

2011 m. kovo 14 d. Seimo pirmininkė Irena Degutienė atvyko su užuojautos vizitu į Japonijos ambasadą Vilniuje išreikšti užuojautą ir solidarumą su Japonija ir jos žmonėmis. I. Degutienė padėjo gėlių prie Japonijos ambasados ir pareiškė užuojautą Japonijos ambasadorei Miyoko Akashi: „Reiškiu savo gilią užuojautą žemės drebėjimo ir cunamio Japonijoje aukoms. Žemės drebėjimas padarė didžiulę žalą Japonijai, tačiau aš tikiu, kad susitelkusi ir vieninga Japonijos tauta išgyvens šią tragediją.“

Japonijos ambasada sulaukia užuojautos iš Lietuvos žmonių. Žvakutės ir gėlės dedamos prie ambasados nuo pat žemės drebėjimo dienos. Ambasadorė Miyoko Akashi pareiškė dėkingumą Lietuvos žmonėms.