Dainiaus Petro Kamaičio apdovanojimas „Tekančios saulės ordinu su aukso ir sidabro žvaigžde“

2020/4/22

Dainiui Petrui Kamaičiui skiriamas „Tekančios saulės ordino su aukso ir sidabro žvaigžde“ apdovanojimas

 
2020 m. sausio 28 d. buvusiam Lietuvos ambasadoriui Japonijoje Dainiui Petrui Kamaičiui (dabartiniam LR užsienio reikalų ministerijos Europos sąjungos departamento ambasadoriui ypatingiems pavedimams) buvo įteiktas Tekančios saulės ordino su aukso ir sidabro žvaigžde apdovanojimas, kurį Japonijos vyriausybė skyrė už nuopelnus stiprinant Japonijos bei Lietuvos ryšius ir puoselėjant draugiškus mainus. Japonijos ambasadoriaus rezidencijoje įvykusioje įteikimo ceremonijoje ambasadorius Shiro Yamasaki įteikė apdovanojimo raštą ir ordiną.

Japonijos ambasadorius savo kalboje išreiškė padėką ambasadoriui Dainiui Petrui Kamaičiui už pastangas būnant pirmuoju Lietuvos diplomatu paskirtu Japonijai ir įsteigiant Lietuvos ambasadą Japonijoje, taip pat vėliau būnant ambasadoriumi Japonijoje ir skatinant mainus tarp Japonijos bei Lietuvos. Ambasadorius Kamaitis savo padėkos kalboje žadėjo ir toliau prisidėti prie abiejų šalių mainų skatinimo naudojantis iki šiol įgyta patirtimi.

Ceremonijoje tarp gausiai sveikinančiųjų dalyvavo LR energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, linkėjęs sėkmės ambasadoriui Kamaičiui tolimesnėje veikloje. Ambasadoriui sveikinimo žodžius taip pat tarė Lietuvos ir Japonijos architektūros renginius „RYTAI-RYTAI“ kartu organizavę architektai bei kiti garbūs svečiai, kartu su ambasadoriumi Kamaičiu stiprinę abiejų šalių bendradarbiavimą.


  
Apdovanojimo ordinu ceremonijos akimirka                                Ambasadoriaus Dainiaus Petro Kamaičio padėkos kalba

 
LR energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno sveikinimas        LR užsienio reikalų ministerijos kanclerio Laimono Talat-Kelpšos sveikinimo žodis

 
Ambasadorius Kamaitis ir ambasadorius Yamasaki su žmonomis                                   Bendra nuotrauka


   
Šio apdovanojimo detalės:
 
1. Ordino gavėjo vardas, pavardė ir pareigos
    Dainius Petras KAMAITIS (Gyvenimo aprašymas prisegtas)
    buvęs Lietuvos ambasadorius Japonijoje
 
2. Nuopelnų aprašymas

    (1) Dainius Petras Kamaitis yra pirmasis Lietuvos vyriausybės paskirtas Lietuvos diplomatas Japonijai, užėmęs Laikinojo reikalų patikėtinio pareigas nuo 1998 m. lapkričio mėn. iki 2001 m. gruodžio mėn., dėjęs dideles pastangas siekiant įkurti Lietuvos ambasadą Japonijoje, kuri atvėrė duris 1999 m. gegužės mėn. Nuo 2006 m. rugsėjo mėn. iki 2011 m. rugpjūčio mėn. aktyviai dirbo Lietuvos ambasadoriumi Japonijai, laisvai kalba japoniškai.
 
    (2) Dirbdamas Japonijoje, D. P. Kamaitis itin prisidėjo įgyvendinant 1999 m. LR užsienio reikalų ministro Algirdo Saudargo bei 2010 m. LR užsienio reikalų ministro Audroniaus Ažubalio vizitus į Japoniją, 2001 m. Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus vizitą į Japoniją, taip pat 2007 m. Japonijos imperatoriaus su imperatoriene vizitą į Lietuvą ir atliko svarbų vaidmenį aktyvinant abiejų šalių aukštų pareigūnų oficialius vizitus.
 
    (3) Be to, po Didžiojo Rytų Japonijos žemės drebėjimo D. P. Kamaitis, būdamas Lietuvos ambasadoriumi Japonijai, padėjo priimti humanitarinę pagalbą iš Lietuvos. Taip pat įnešė svarbų indėlį skatinant abiejų šalių žmonių draugiškus mainus bei tarpusavio supratimą, aktyvinant dvišalius mainus savo specialybės - architektūros - srityje.