Vytautui Grubliauskui skiriamas „Tekančios saulės ordino su aukso spinduliais ir rozete” apdovanojimas

2019/2/1

Vytauto Grubliausko apdovanojimas Tekančios saulės ordinu su aukso spinduliais ir rozete


Sausio 30 d. Klaipėdos miesto merui Vytautui Grubliauskui buvo įteiktas Tekančios saulės ordino su aukso spinduliais ir rozete apdovanojimas. Ceremonija vyko Klaipėdos piliavietės muziejuje, o apdovanojimą įteikė Japonijos ambasadorius Shiro Yamasaki.
Ambasadorius savo kalboje išreiškė padėką už mero pastangas stiprinant mainus tarp Japonijos ir Lietuvos bei linkėjo tolimesnio draugiškų tarpusavio ryšių puoselėjimo. V. Grubliauskas žadėjo ir toliau skatinti abiejų šalių mainus.
Ceremonijoje dalyvavo ir kalbą taip pat sakė ir Vytautas Dumčius, kuriam 2016 m. buvo įteiktas Tekančios saulės ordinas su aukso ir sidabro spinduliais. Be to, Klaipėdos partnerio Kudži miesto meras Joji Endo taip pat atsiuntė sveikinimą bei dovaną – gintarinį laikrodį – o viso vakaro metu vyravo šilta Japonijos ir Lietuvos draugystės atmosfera.Vytautui Grubliauskui skiriamas „Tekančios saulės ordino su aukso spinduliais ir rozete”apdovanojimas

2018 m. lapkričio 3 d. Japonijos vyriausybė paskelbė, kad Klaipėdos miesto savivaldybės merui Vytautui Grubliauskui bus įteiktas „Tekančios saulės ordinas su aukso spinduliais ir rozete” (angl. The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette) už nuopelnus kuriant draugiškus santykius tarp Japonijos ir Lietuvos ypač kultūros bei gynybos srityse.

Šio ordino apdovanojimo detalės:

1. Ordino gavėjo vardas, pavardė / pareigos
Vytautas GRUBLIAUSKAS (Gyvenimo aprašymas prisegtas)
Klaipėdos miesto savivaldybės meras

2. Nuopelnų aprašymas
(1) Pastangos skatinant ryšius tarp Japonijos ir Lietuvos.
2011 m. balandžio mėnesį tapęs Klaipėdos miesto savivaldybės meru Vytautas Grubliauskas ėmėsi padėti tais pačiais metais nuo Didžiojo Rytų Japonijos žemės drebėjimo nukentėjusiam miestui partneriui Kudži (Ivatės pref.) renkant pinigines aukas bei kita parama. 2014 m. rugsėjį su oficialiu vizitu V. Grubliauskui lankantis Japonijoje, kartu su Lietuvos Respublikos ambasada buvo surengta fotografijų paroda, skirta paminėti Japonijos ir Lietuvos diplomatinių santykių 20-metį ir atsikūrimą po Didžiojo Rytų Japonijos žemės drebėjimo. Vizito metu dalyvavo susitikimuose su Japonijoje gyvenančiais lietuviais ir Kudži miesto atstovais. Lankydamasis Kudži mieste, V. Grubliauskas apžiūrėjo žemės drebėjimo ir cunamio nuniokotas vietoves bei išreiškė paramą ir palaikymą nukentėjusiems taip sustiprindamas Kudži ir Klaipėdos miestų ryšius. Be ryšių su Kudži miestu puoselėjimo, V. Grubliauskas taip pat prisidėjo prie draugiškų santykių kūrimo tarp Japonijos ir Lietuvos Klaipėdoje priimant Japonijos vyriausybės vykdytos tarptautinės jaunimo mainų programos dalyvius, kviečiant japonų džiazo ir kt. atlikėjus į Klaipėdoje organizuojamus renginius, sodinant sakurų medelius ir sakurų sodą ir t.t.

(2) Indėlis į Japonijos – Lietuvos bendradarbiavimą gynybos srityje.
2016 m. rugpjūčio mėn. Lietuvoje lankantis Japonijos savigynos jūrų pajėgų pratybų eskadrai, bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Prezidentūra, Krašto apsaugos ministerija bei Užsienio reikalų ministerija, V. Grubliauskas kaip Klaipėdos meras ženkliai prisidėjo sėkmingai priimant pirmuosius Lietuvos istorijoje Japonijos pratybų eskadros laivus. Kartu su Lietuvos jūrų laivynu organizavo eskadros pasitikimo į Klaipėdos uostą ceremoniją, suteikė ceremonijos renginio vietą bei parėmė informacijos apie renginį sklaidą – dėl to daugybė Lietuvos žmonių atvyko pasveikinti eskadros. Laivų sutikimo garbei organizuotame priėmime, kuriame dalyvavo LR Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, tuometinis LR Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Prezidentė Dalia Grybauskaitė svečius sveikino video žinute, V. Grubliausko kaip buvusio profesionalaus trimitininko iniciatyva buvo surengtas bendras muzikinis pasirodymas su eskadros orkestru. Tokiu būdu V. Grubliauskas itin prisidėjo prie sėkmingo Japonijos savigynos jūrų pajėgų pratybų eskadros vizito, kuris labai sustiprino Japonijos ir Lietuvos ryšius bei turėjo didžiulę įtaką ne vien tik gynybos ir saugumo, bet ir kitose tarpvalstybinių santykių srityse.