Arūnui Gelūnui įteiktas „Tekančios saulės ordino su aukso ir sidabro žvaigžde” apdovanojimas

2020/9/9

Arūnui Gelūnui įteiktas „Tekančios saulės ordino su aukso ir sidabro žvaigžde” apdovanojimas


Rugsėjo 3 d. Vilniaus paveikslų galerijoje vyko „Tekančios saulės ordino su aukso ir sidabro žvaigžde“ (The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star) įteikimo ceremonija Lietuvos nacionaliniam dailės muziejaus direktoriui dr. Arūnui Gelūnui už jo nuopelnus stiprinant Japonijos ir Lietuvos ryšius kultūros ir meno srityje bei skatinant parlamentinius abiejų šalių mainus.
Ceremonijos metu ambasadorius Shiro Yamasaki dėkojo dr. A. Gelūnui ne tik už ilgus metus universiteto studentams dėstant japonišką tapybą, japonų kultūrą ir filosofiją, apie kuriuos žinių įgijo studijų metais Japonijoje, bet ir už dvišalių ryšių stiprinimą būnant LR kultūros ministru, LR ambasadoriumi nuolatinėje atstovybėje prie UNESCO bei LR Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Japonija grupės vadovo pavaduotoju.

Savo padėkos kalboje dr. A. Gelūnas teigė, kad jei ne pažintis su Japonija ir ne ten išmoktos gyvenimo pamokos, daug kas jo gyvenime ir karjeroje būtų susiklostę visiškai kitaip. Dr. A. Gelūnas iš širdies padėkojo už tokį įvertinimą ir užsiminė apie planuojamus įdomius japoniškus-lietuviškus projektus, kuriuos norėtų įgyvendinti būdamas LNDM direktoriumi.
 
Apdovanojimo ceremonija vyko jaukioje ir ramioje aplinkoje, skambant gyvai atliekamų melodijų garsams. Renginyje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė LR kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, kuris kalbėjo apie iš sunkiai paaiškinamos traukos gimusį A.Gelūno entuziazmą bei japonų filosofijos, meno ir kalbos studijas, atvedusias jį prie kultūrinių mainų tarp Japonijos ir Lietuvos skatinimo. Pasak M.Kvietkausko, savo pirmtako kultūros ministro A. Gelūno pavyzdys ir indėlis kultūros ministerijai yra svarbus iki šiol, ypač šiemet, kuomet yra minimi Chiune Sugiharos metai Lietuvoje.
 
Renginyje taip pat dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė LR Užsienio reikalų ministerijos Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento direktorius Rytis Paulauskas, plačiau pristatęs dr. A. Gelūno veiklą šiam būnant LR ambasadoriumi nuolatinėje atstovybėje prie UNESCO. Ceremonijos metu dr. A. Gelūną pasveikino ir Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinė direktorė Rūta Prūsevičienė.
 
Tikimės, kad šis apdovanojimas ir toliau skatins draugiškus ryšius tarp Japonijos ir Lietuvos.

                                      
Ambasadoriaus Shiro Yamasaki sveikinimo kalba                             Apdovanojimo rašto įteikimas


                                        
Dr. Arūno Gelūno padėkos kalba                                                    LR kultūros ministro Dr. Mindaugo Kvietkausko sveikinimo žodis


     
LR URM komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento       Lietuvos nacionalinės filharmonijos Generalinės 
direktoriaus Ryčio Paulausko sveikinimas                                            direktorės Rūtos Prusevičienės sveikinimo žodis

 
  

 
(dešinėje) Dr. Arūnas Gelūnas su žmona
(kairėje) Ambasadorius Shiro Yamasaki su žmona


 

Arūnui Gelūnui skiriamas „Tekančios saulės ordino su aukso ir sidabro žvaigžde” apdovanojimas
2020 m. balandžio 29 d. Japonijos vyriausybė paskelbė, kad Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas yra apdovanojamas „Tekančios saulės ordinu su aukso ir sidabro žvaigžde“.

Šio apdovanojimo detalės:
 
Ordino gavėjo vardas, pavardė ir pareigos:
Arūnas GELŪNAS (Gyvenimo aprašymas prisegtas)
 
Buvęs Lietuvos Respublikos kultūros ministras;
buvęs Lietuvos ambasadorius nuolatinėje atstovybėje prie UNESCO;
buvęs LR Seimo tarpparlamentinių ryšių su Japonija grupės pirmininko pavaduotojas;
Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius


Svarbiausi nuopelnai Japonijai:

(1) Kultūrinių mainų tarp Japonijos ir Lietuvos skatinimas būnant LR kultūros ministru
 
2012 m. lapkričio mėn. Arūnas Gelūnas, kaip LR kultūros ministras, dalyvavo Kiote vykusioje UNESCO Pasaulio paveldo konvencijos 40-osioms metinėms paminėti skirtoje baigiamojoje konferencijoje. Kaip vienintelis ten dalyvavęs kultūros ministras,  A.Gelūnas, dalyvaudamas diskusijose stipriai prisidėjo prie Japonijos aktyvaus tarptautinio vaidmens saugant kultūrinį ir gamtos paveldą žinomumo didinimo pasaulyje.
A.Gelūnas taip pat rėmė lietuvių dalyvavimą Japonijoje vykusiame architektūros forume ir chorų konkurse, tuo skatindamas abiejų šalių mainus architektūros bei iki pat šiol sėkmingai besitęsiančių chorinių mainų srityse.
 
(2) Nuopelnai būnant LR Seimo tarpparlamentinių ryšių su Japonija grupės pirmininko pavaduotoju ir Lietuvos ambasadoriumi nuolatinėje atstovybėje prie UNESCO
 
Kaip LR Seimo tarpparlamentinių ryšių su Japonija grupės pirmininko pavaduotojas A.Gelūnas aktyviai dalyvavo stiprinant dvišalius Lietuvos ir Japonijos ryšius: skatino glaudų bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Japonijos parlamentarų, palaikė su Japonijos kultūra susijusias iniciatyvas, rėmė Japonijos kandidatūrą dėl „Osaka EXPO“ ir kt.
Eidamas Lietuvos ambasadoriaus nuolatinėje atstovybėje prie UNESCO pareigas, Arūnas Gelūnas rėmė iniciatyvą įtraukti su diplomato Chiune Sugiharos išduotomis vizomis susijusius dokumentus į UNESCO tarptautinį registrą „Pasaulio atmintis“. Nors šios idėjos ir nepavyko įgyvendinti, A.Gelūnas akcentavo šių dokumentų didelę svarbą perteikiant Sugiharos humanistinius nuopelnus ateities kartoms.
 
 (3) Japonijos kultūros ir filosofijos populiarinimas Lietuvoje
 
Arūnas Gelūnas daugelį metų Vilniaus dailės akademijoje dėstė tapybą, paremtą japonų kaligrafijos ir tapybos tušu technikomis, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto filosofijos studentams dėstė japonų filosofiją, įskaitant budizmą ir šintoizmą, taip pat dėstė Japonijos meno istoriją Vilniaus universitete.
A.Gelūnas išleido daugybę publikacijų ir straipsnių apie japonų kultūrą ir filosofiją, nemažai publikacijų išvertė į lietuvių kalbą ir taip reikšmingai prisidėjo skleidžiant japonų filosofiją ir kultūrą Lietuvoje.
Be to, A.Gelūnas padėjo įrengti Kaune esantį Sugiharos muziejų, kurį jis 2001 m. aprodė ir pats vertėjavo Sugiharos našlei Yukiko Sugiharai, tuo metu viešėjusiai Lietuvoje. Ši ir kita veikla prisidėjo prie Chiune Sugiharos nuopelnų sklaidos Lietuvos visuomenėje.