Pasienio priemonių, susijusių su naujuoju koronavirusu (COVID-19), stiprinimas: vizų apribojimai

2020/3/19
Strengthening border measures related to novel coronavirus (COVID-19): Visa restrictions Open a New Window (English) 

【Vertimas į lietuvių kalbą】
Pasienio priemonių, susijusių su naujuoju koronavirusu (COVID-19), stiprinimas: vizų apribojimai 
 
2020m. kovo 18 d. 
 
1. Kovo 18 d. 20-ajame naujojo koronaviruso reagavimo centro posėdyje buvo priimtas nutarimas dėl „Naujų sienos stiprinimo priemonių“. Toliau plintant koronavirusui užsienio šalyse, buvo nuspręsta imtis aktyvių priemonių, įskaitant pasienio kontrolę, derinant su užsienio šalių priemonėmis, siekiant užkirsti kelią tolesniam infekcijų plitimui.

2. Priemonės apima sekančius vizų apribojimus. Šios priemonės bus įgyvendintos nuo kovo 21 d. 0:00 ryto (Japonijos standartinis laikas (JST)) iki paskutinės balandžio dienos. (Įgyvendinimo laikotarpis gali būti atnaujintas.)
(1) Vienkartinių ar daugkartinių vizų galiojimas, išduotų iki kovo 20 d. Japonijos ambasadų ar generalinių konsulatų minimose šalyse  (Pastaba).  
(2) Žemiau minimų šalių bevizio režimo priemonės bus palaipsniui sustabdytos.

(Pastaba) Šengeno šalys (Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Italija, Latvija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Slovakija , Slovėnija, Ispanija, Švedija ir Šveicarija), Andora, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Egiptas, Iranas, Airija, Monakas, Rumunija, San Marinas, Jungtinė Karalystė ir Vatikanas.

3. Dėl to, šiems asmenims nebus leidžiama įvažiuoti į Japoniją nuo kovo 21 d. 0.00 val. (JST).
(1) Tiems, kurie ketino atvykti į Japoniją su vienkartine arba daugkartine viza, kuri buvo išduota iki kovo 20 d. Japonijos ambasados ar generalinio konsulato minėtose šalyse (Pastaba).
(2) Asmenims, turintiems pasą, išduotą  šalyse, kurioms sustabdytas bevizio režimo taikymas, ir ketinusiems atvykti į Japoniją be vizos.

4. Naujausia informacija apie dabartines priemones, susijusias su vizų apribojimais, bus paskelbta Japonijos užsienio reikalų ministerijos, Japonijos ambasadų ir generalinių konsulatų interneto svetainėse. Planuojantiems keliauti į Japoniją patariama reguliariai lankytis šiose svetainėse.

5. Nuo kovo 21 d. 0:00 ryto (JST) priemonės įsigalios visiems piliečiams, atvykusiems iš minėtų šalių (Pastaba), kurie privalės išbūti 14 dienų  karantino stoties viršininko nurodytoje vietoje ir nesinaudoti viešuoju transportu. Tie, kurie planuoja keliauti į Japoniją, yra kviečiami atidžiai atsižvelgti į šias priemones. Dėl klausimų, susijusių su šiomis priemonėmis, prašome susisiekti su Sveikatos, darbo ir socialinių paslaugų ministerija.Open a New Window

6. Prašome apsilankyti Japonijos Ministro Pirmininko ir jo kabineto tinklalapyje Open a New Window„ Naujos priemonės skirtos sienų kontrolei stiprinti ".