Gabijai Čepulionytei įteiktas Japonijos užsienio reikalų ministro padėkos raštas

2022/4/6

2022m. kovo 31 d. Japonijos ambasadoriaus OZAKI Tetsu rezidencijoje vyko Japonijos užsienio reikalų ministro padėkos rašto Gabijai Čepulionytei įteikimo ceremonija.
G.Čepulionytei garbės raštas buvo skirtas už jos nuopelnus ilgus metus skleidžiant Japonijos kultūrą Lietuvoje. Savo sveikinimo kalboje ambasadorius pažymėjo G.Čepulionytės indėlį pristatant Japonijos kultūrą ir meną Lietuvoje, taip pat linkėjo sėkmės pristatant Lietuvos kultūrą Japonijoje, kur nuo rugpjūčio G.Čepulionytė antrą kartą eis LR kultūros atašė pareigas. Ceremonijoje taip pat dalyvavo ir G.Čepulionytės draugai ir bendražygiai, savo profesiniame kelyje taip pat prisilietę prie japonų kultūros sklaidos Lietuvoje - visi širdingai sveikino Gabiją už tokį įvertinimą bei linkėjo sėkmės tolimesniuose darbuose. Jaukaus ir šilto vakaro metu buvo prisiminti prieš daugelį metų vykę pirmieji japonų kultūros renginiai Lietuvoje, dalintasi idėjomis ir mintimis apie tolimesnius projektus.

  

 

 

 

Gabijai Čepulionytei - Japonijos užsienio reikalų ministro padėkos raštas


 

2021m. rugpjūčio 20 d. Japonijos užsienio reikalų ministerija paskelbė šių metų Japonijos užsienio reikalų ministro padėkos rašto gavėjus. Už nuopelnus skleidžiant Japonijos kultūrą Lietuvoje šiuo raštu bus apdovanota Gabija Čepulionytė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projekto koordinatorė.

Gabija Čepulionytė įgijo orientalistikos – japonų filologijos magistro laipsnį Sankt Peterburgo universitete, studijavo Osakos užsienio kalbų universitete, taip pat Tokijuje mokėsi teatro istorijos bei vadybos pagal Japonijos kultūros agentūros Bunkacho programą. Panaudodama įgytas žinias reikšmingai prisidėjo prie mainų tarp Japonijos ir Lietuvos, ypač kultūros srityje.
 
1995 m. G. Čepulionytė dalyvavo steigiant Japonijos informacijos centrą – pirmąją Lietuvoje oficialiai Japonijai atostovaujančią įstaigą. 1997 m. atsidarius Japonijos ambasadai Lietuvoje, nuo pat pradžių dirbo Informacijos ir kultūros skyriaus vedėja. 2007–2010 m. buvo paskirta pirmąja kultūros atašė Lietuvos Respublikos ambasadoje Japonijoje. Grįžusi į Lietuvą tęsė darbą Kultūros ministerijos Europos reikalų ir tarptautinių ryšių skyriuje, kur buvo atsakinga už ryšius su Azijos regiono valstybėmis. 2019–2020 m. dirbo Lietuvos Respublikos kultūros ministro M. Kvietkausko patarėja.
G. Čepulionytė yra išvertusi Haruki Murakami, Yukio Mishima bei kitų japonų autorių kūrinių, organizavo Japonijos tradicinio ir šiuolaikinio teatro kolektyvų gastroles, vizualiųjų menų parodas Lietuvoje. Eidama ne tik oficialias pareigas, bet ir asmeniškai G. Čepulionytė deda didžiules pastangas skleidžiant Japonijos kultūrą ir daugelį metų prisideda prie tarpusavio supratimo tarp Japonijos ir Lietuvos.
Nuoširdžiai sveikiname Gabiją Čepulionytę su Japonijos užsienio reikalų ministro padėkos rašto apdovanojimu ir linkime tolesnės aktyvios veiklos bei sėkmės !
 
Japonijos užsienio reikalų ministerijos spaudos pranešimas