| English  | Japanese  

Pradžia > Didysis Rytų Japonijos žemės drebėjimas

Didysis Rytų Japonijos žemės drebėjimas

Išsamios informacijos apie Fukushima Daiichi atominę elektrinę pateikimas

Informacija apie piniginių aukų nukentėjusiems nuo Didžiojo Rytų Japonijos žemės drebėjimo priėmimą

 Japonijos ambasada iki šiol gautą paramą pervedė tiesiogiai Japonijos Raudonojo Kryžiaus draugijai. Japonijos Raudonojo Kryžiaus draugija ir Japonijos Vyriausybė gautas aukas perveda į aukų paskirstymo komitetą, sudarytą prie nukentėjusių vietovių savivaldybių, kuris gautas lėšas paskirsto nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo.

Pratęstas paramos priėmimo per Japonijos ambasadą laikotarpis

Pinigus galite aukoti juos pervesdami į žemiau nurodytą Japonijos ambasados banko sąskaitą arba tiesiogiai įteikdami Japonijos ambasados konsuliniam skyriui.
Paramos priėmimo per banką arba tiesiogiai per konsulinį skyrių laikotarpis pratęstas iki 2016 m. kovo 31 dienos.
Visos Japonijos ambasados surinktos aukos bus pervestos Japonijos Raudonojo Kryžiaus draugijai
.

Banko sąskaitos pavadinimas: JAPONIJOS AMBASADA
Įm.k. 1036822806
Banko sąskaitos numeris: LT58 7044 0600 0769 2900
Banko pavadinimas: AB SEB BANKAS
Valiuta: Litas arba Euras
(Atlikdami banko pavedimą, pastabų laukelyje nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą)

Kiti paramos priėmimo būdai

Kadangi yra galimybė aukas pervesti per Japonijos vyriausybę arba tiesiogiai  Japonijos Raudonojo Kryžiaus draugijai, prašome apie tai informacijos ieškoti Japonijos Vyriausybės arba Japonijos Raudonojo Kryžiaus draugijos interneto puslapiuose.

Nuorodos

   Japonijos vyriausybė

   Japonijos Užsienio reikalų ministerija

   Išsami informacija apie Fukušimos atominę elektrinę

 

Ministro pirmininko Naoto Kan pranešimai

  Japonija: Kelias į atsigavimą ir atgimimą

   Kizuna - Draugystės ryšiai -    

   Dėl iš užsienio gautos pagalbos (vertimas į lietuvių kalbą)

 

Lietuvos  Respublikos  prezidentė pasirašė Japonijos ambasados užuojautų knygoje

president

   2011 m. kovo mėn. 17d. Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė atvyko į  Japonijos ambasadą Vilniuje ir pasirašė  žuojautų knygoje išreikšdama gilią užuojautą  visiems nukentėjusiems nuo  žemės drebėjimo sukeltų pasekmių Tohoku –  Ramiajame Vandenyne.

president


    Žemiau pateikiamas prezidentės pareikštos užuojautos tekstas:
   „Mes jaučiame Jūsų skausmą ir palaikome Jūsų viltį. Visų Lietuvos žmonių vardu reiškiu nuoširdžią užuojautą ir tvirtai tikiu, kad drąsūs Japonijos žmonės įveiks tragiškas stichinės katastrofos pasekmes. Lietuva  kaip ir visas pasaulis užjaučia ir palaiko Japonijos tautą“.

 

 

Jo Didenybės Imperatoriaus kreipimasis

   Imperatoriaus rūmų agentūros interneto puslapis (anglų kalba) (vertimas į lietuvių kalbą)

 

Ambasadorės laiškas

Lietuvos žmonėms,

   Kai tik buvo paskelbta  apie galingą 9 balų stiprumo žemės drebėjimo ir cunamio bangos sukrėstą Japoniją,  mes sulaukėme daugybės žinučių,  laiškų  reiškiančių nuoširdžiausią  užuojautą, palaikymą bei paramą iš Lietuvos žmonių, o  taip pat iš Jos Ekscelencijos Lietuvos Prezidentės ponios Dalios Grybauskaitės, Jos Ekscelencijos Seimo Pirmininkės ponios Irenos Degutienės,  Jo Ekscelencijos Ministro Pirmininko pono Andriaus Kubiliaus. Daugybė  užuojautos žvakučių ir gėlių aukoms Japonijoje pagerbti  buvo padėta prie Japonijos ambasados.

   Savo tautos vardu  norėčiau išreikšti nuoširdžiausią  dėkingumą  ir pagarbą visiems Lietuvos žmonėms.

                   Japonijos  ambasadorė Lietuvos Respublikai
Miyoko Akashi

 

Seimo pirmininkės Irenos Degutienės užuojautos vizitas Japonijos ambasadoje Vilniuje

   2011 m. kovo 14 d. Seimo pirmininkė Irena Degutienė atvyko su užuojautos vizitu į Japonijos ambasadą Vilniuje išreikšti užuojautą ir solidarumą su Japonija ir jos žmonėmis. I. Degutienė padėjo gėlių prie Japonijos ambasados ir pareiškė užuojautą Japonijos ambasadorei Miyoko Akashi: „Reiškiu savo gilią užuojautą žemės drebėjimo ir cunamio Japonijoje aukoms. Žemės drebėjimas padarė didžiulę žalą Japonijai, tačiau aš tikiu, kad susitelkusi ir vieninga Japonijos tauta išgyvens šią tragediją.“

   Japonijos ambasada sulaukia užuojautos iš Lietuvos žmonių. Žvakutės ir gėlės dedamos prie ambasados nuo pat žemės drebėjimo dienos. Ambasadorė Miyoko Akashi pareiškė dėkingumą Lietuvos žmonėms.

 

 

 

 

Home